Domů
Další články
Informace o filmovém dokumentu „Bondy alias Fišer”

zdroj: Česká Televize, www.czech-tv.cz
klíčová slova

Niubó, Jordi - Bondy alias Fišer - Biondy, Egon - biografie - dokumenty - Česká televize -

Bouřlivák, disident a kuriózní emigrant Egon Bondy a jeho cesta napříč uměleckými a filozofickými směry v novém dokumentu scénáristy a režiséra Jordi Niubó

Jaký byl ale Egon Bondy dříve a jaký je dnes? Jak naložil se svým životem? Nejsou to jen Bondyho díla a jejich význam pro českou kulturu, které nás zavazují věnovat mu náležitou pozornost. Samotný Bondyho život je neuvěřitelně zajímavým a bohatým materiálem vyzývajícím ke zpracování. Dokument ovšem rozhodně není "pomníkem" mrtvému velikánovi, ale spíše pohledem na bouřlivý život rebela, který se "ukryl" do exilu, do "podzemí" a setrvává v něm dál, přestože doba "normalizační" již pominula. Tento dokument chce přiblížit člověka, který nám o sobě, a především o nás, může hodně prozradit.

Ve dvoudílném snímku se kromě Bondyho objevují i jeho souputníci, ti, s nimiž se během půlstoletí svého plodného života stýkal, ti, kteří nějakým způsobem ovlivnili jeho život, či ti, pro něž mělo setkání s ním zásadní význam. Jejich setkání před kamerou, často doprovázená názorovými střety, se odehrávají převážně v místech, kde Bondy pobýval a která sehrála důležitou roli v jeho tvorbě. K těmto místům patří, jak celá řada pražských reálií od Podolí, přes Malou Stranu, Libeň, Hlubočepy, až po Petřiny, tak i celé okolí Prahy a další lokality jako např. Telč, nebo Bratislava. Nejedná se však o pouhé historizující, chronologické, nebo vlastivědné putování po místech básníkova pobytu, ale naopak jde o jakési dějiny jeho mysli vystižené pomocí úryvků z básní, postřehů a vzpomínek jejich autora. Dokument je tedy koncipován jako pomyslná pouť po vlastním osudu, na které jsou vodítkem stopy zanechané vlastní myslí. Jde o jakýsi velký okruh s pěti zastávkami, kde každá zastávka reprezentuje jedno desetiletí druhé poloviny tohoto století, a tak se nám naskýtá výjimečná příležitost nahlédnout na posledních 50. let prizmatem mysli neobyčejného básníka a filozofa, který citlivě prožíval a reflektoval politický i společenský vývoj naší společnosti. Každou novou dekádu, každé nové období uvádí proto také jedna, pro toto období stěžejní, Bondyho báseň, nebo úryvek z prózy.

Režisér Jordi Niubó se ve svém dokumentu, na základě série výpovědí tzv. pamětníků a reakcí Egona Bondyho na ně, pokusil vytvořit dojem, že slyšíme postřehy někoho, kdo už tu vlastně není, dojem setkání s duchem, svědkem naší nedávné minulosti, který reaguje na vidění těch, co tady ještě jsou, aniž by ještě mohl ovlivnit jejich názor. Osou celého dokumentu jsou témata, které prochází celým Bondyho dílem - smysl lidského bytí a vztah člověka k Bohu. Témata, která jistě osloví každého z nás a která Bondy ve svém díle zpracoval velice přístupnou a vstřícnou formou, což dává naději, že stejně srozumitelná budou i v tomto dvoudílném dokumentárním filmu.

PhDr. Zbyněk Fišer CSc. alias Egon Bondy

 


Básník, prozaik, filozof, surrealista, trockista, marxista, maoista, taoista, buddhista ..., poslední "mohykán" z legendární libeňské trojice Bohumil Hrabal, Vladimír Boudník, Egon Bondy. Autor více než 45 básnických sbírek a poém, více než 20 prozaických prací a cyklů, 13 divadelních skečů..., žijící často na pomezí legality. Ačkoliv by každý takto plodný autor byl za normálních okolností, alespoň ve své vlasti, "známým", ne-li "slavným", vnímá Bondyho většina lidí pouze jako literární postavu z Hrabalových próz (např. Legenda o E. Bondym a Vladimírkovi, Morytáty a legendy, Něžný barbar a další), anebo, což se týká menší skupiny lidí, ho považují za jakousi extravagantní postavu a "levičáka" (Nikdo o mně neví, že jsem marxista levý), který snad napsal nějaké texty pro Plastic People of the Universe.

vysílání: sobota 20.1. ČT 2
první díl ve 20.00 hod, druhý díl ve 21:50 Česká televize, Televizní studio Ostrava