Domů
O globalizaci
Škoda, Stanislav: O globalizaci

zdroj: Reflex 34/2005
klíčová slova

Škoda, Stanislav - O globalizaci - recenze - politika - globalizace - Reflex -

Egon Bondy vlastním jménem Zbyněk Fišer, patří mezi ty, ze kterých se ještě za jejich života staly legendy. Jakékoliv jeho veřejné vystoupení, rozhovor nebo kniha vyvolávají zvědavost a očekávání, s čím Egon Bondy, skvělý básník, prozaik a esejista, zase přijde. Tak jsem i já vítal přede dvěma týdny jeho poslední knihu, nazvanou O globalizaci (nakl. L. Marek). Zvlášť po přečtení dlouhého rozhovoru Bondyho s Petrem Placákem před časem v časopise Babylon jsem si říkal, jak je starý undergroundový básník ve formě.

 Do poslední knihy uspořádal editor texty Egona Bondyho na téma globalizace, texty, jež vznikly zřejmě přepsáním zvukových záznamů jeho myšlenek.

Bondy v úvodu předkládá vizi globalizovaného světa řítícího se do záhuby. Tvrdí, že podle odhadů vykonává reálnou moc na zemi asi čtyřicet tisíc osob, špiček struktur nadnárodních korporací, tzv. globalizátorů, kteří technicistním

způsobem a pochopitelně globálně, metodami připomínajícími mafii, způsobují konečnou exploataci přírodních zdrojů a redukci člověka na prostředek sloužící produkci a zběsilé konzumaci jejich komodit zároveň.

Nutno souhlasit: lidstvo jako celek nejedná sebezáchovně, životy jednotlivců jsou ovlivňovány v procesech, do jakých nemají nejmenší možnost zasáhnout a jejichž hybatelé, kteří nemají téměř nic společného s volenými či nevolenými politiky, skutečně jejich zájmy nejen nechrání s péčí pastýře, ale hrají s nimi nečistou hru.

Situace v afrických a některých asijských zemích se skutečně podobá apokalypse. Bondy na to upozorňuje a ilustruje tyto vesměs známé skutečnosti nejrůznějšími detailními informacemi, vyvozuje z nich obecné závěry.

Bondy vytahuje na světlo věci, jaké všichni tuší, ale málokdo si je připouští: globální svět vytváří prostřednictvím médií nejrůznější iluze, ani střední třídy nemají kontrolu nad svým osudem, ani vysocí manažeři si neuvědomují, že jsou jen tažní voli jim nepatřících povozů, které není pro kočího problém kdykoliv utratit.

Bondy by doporučoval jako nejlepší řešení novou revoluci, uznává ale, že jednak na to nejsou podmínky v podobě existence třídního uvědomění a vlastně ani tříd samotných, jednak by to mohlo mít vzhledem k současným ekonomickým a společenským strukturám katastrofální následky. Proto navrhuje - a tady začíná opravdová legrace -, aby mimořádně schopní mladí lidé, se kterými se dá rozumně mluvit, infiltrovali struktury mezinárodních monopolů a rozvrátili je zevnitř. Už to vidím: mladá vysokoškolačka nebo vysokoškolák za studií navštěvující Bondyho přednášky uposlechnou jeho výzvu a jdou pracovat do Microsoftu nebo Telecomu; jak to asi dopadne?

Z celé knihy je cítit, že jednotlivé texty jsou typickými přednáškami a proslovy se všemi neduhy tohoto žánru - momentální snaha zaujmout, vzájemné hecování mezi přednášejícím a posluchačem, kolokviální nadsázka. Čtenář se jakoby ocitá mezi Bondyho studentským publikem, pro něž musí být v prostředí akademické nudy a odbornické morální pokroucenosti úplným zjevením; a to je něco pro něj.

Filosof Petr Rezek o Bondym napsal, že je především básníkem a že použije ve svém myšlení prostředků jakýchkoliv, protože básníkovi je vše dovoleno, zůstane-li básníkem. Básníkem pak Rezek zřejmě nemyslí jakéhokoliv veršotepce, ale člověka dostatečně citlivého, celistvého a tvořícího, což je tak hodnotné, že to samo o sobě stačí, abychom konkrétního člověka přijali celého a autentického, tedy Bondyho i s jeho fosilním marxismem, naivní důvěrou ve vědu a vědce, podivnou interpretací čínské revoluce i současnosti a oslovováním mexického mediálního eskamotéra soudruhu subcomandante Marcosi.

A že může být básník nepochopen? Třeba autorem předmluvy i doslovu Janem Burianem, jenž tam přežvýkal ty nejméně podstatné Bondyho myšlenky, nebo nakladatelem L. Markem, který vydal vizuálně nehezkou knížku plnou překlepů a chyb? I to se může stát.

 

 

 

Egon Bondy: O globalizaci Nakladatel L. Marek, Brno, 2005 náklad 1000 výtisků