Domů
Hatto
mb: Hatto - recenze

klíčová slova

Bondy, Egon - Hatto - recenze -

V posledních letech na mne silně zapůsobila nadčasová tvorba českého filozofa a básníka Egona Bondyho, kterému po tzv. revoluci konečně vydávají česká i zahraniční nakladatelství jednu prózu za druhou. Tématicky jsou jednotlivé příběhy vsazeny do různých historických období - od doby kamenné (Šaman) či počátku našeho tisíciletí (Severín) až po dalekou budoucnost (vzpomeňme například dnes již legendární Invalidní sourozence). Téměř vždy je v těchto prózách hlavní postavou vyhraněná osobnost, která si neustále klade specifické ontologické otázky vztahující se přímo či nepřímo k dané době. Tak je tomu i ve výjimečné knize nazvané Hatto, kterou vydalo nakladatelství Zvláštní vydání… Příběh se odehrává na začátku 10. století v saském vévodství za děsivého drancování barbarských slovanských kmenů (včetně Maďarů a Vendů). Hlavním hrdinou se stává v této vypjaté době syn saského šlechtice Hatto, který po inauguraci na biskupský stolec přišel o ruku a nakonec je zbaven i své nově nabyté funkce. Žije na odlehlém opatství mezi mnichy, kde studuje a přepisuje veškeré dostupné knihy a díky svému rodovému postavení není obtěžován fyzickou prací jako ostatní mniši. Pod dojmem tragických událostí ve své zemi dochází k zásadním ontologickým otázkám: "Proč je Bůh?", a potažmo k ještě strašnějším aporiím (obtížně řešitelným filozofickým otázkám) jako například, zda-li je Bůh nucen být a tím jestli je nutnost nadřazena Bohu. Tyto otázky a jejich řešení Hatto vždy zasílá svému příteli ze studií a s vyřešením poslední otázky odjíždí na sever do ústraní, kde vede poustevnický život nedaleko mnicha, jenž žije tvrdým asketickým životem. Po skončení zimy místo opouští a stěhuje se do přístavního města, kde si koupí hospodu a dožívá v klidu svůj život. - mb