Domů
Rozhovory

Rozhovor pro humanistické vysokoškolské noviny Zejména, podzim 2001


(2. března 2001)
Tento rozhovor je ukázkou filosofických brainstormingů, které jsme s Bondym absolvovali.
Nesoustředíme se na prezentaci ucelených myšlenek a názorů. Pozorujeme spíše proces vzniku nových pohledů na možné společenské změny v příštích několika desetiletích.
Hovoříme o struktuře. O struktuře společnosti. O tom jak se tato struktura proměňuje a vyvíjí. O jejích perspektivách, autodestruktivních tendencích i o zdrojích, které dosud nebyly využity.
Editovaná verze tohoto rozhovoru vyšla v Bondyho sborníku O globalizaci.


Homeless & Hungry (Živel)


Rozhovor z 2. listopadu 2001 v Bratislavě


Roman Janouch, rozhovor pro HALÓ NOVINY, 6. března 2000.


Dušan Lužný (Sedmá Generace, srpen 2002)


Zdenko Pavelka (Literární týdeník SALÓN, 6. ledna 2000)


Zdenko Pavelka (Právo, Salón, 19. dubna 2007)


Rozhovor s Ondřejem Slačálkem z podzimu 2004


Rozhovor se Zbyňkem Fišerem ml. o jeho biologickém otci Egonu Bondym z 11. června 2010 pro MF Dnes. Tento rozhovor přináší zajímavý pohled na Egona Bondyho jako na otce a zajímavé, dosud nezveřejněné (leč z jiných zdrojů neověřené) faktografické informace.


Filip Tomáš (21. ledna 2000)


Ladislav Verecký (MF DNES, 28. prosince 2000)