Domů
Próza

Úryvek - zajímavý dialog, který probíhá mezi Bondym a revolucionářkou Uršulou v knize Týden v tichém městě.

Divadelní hry

scénář divadelní hry

Politické úvahyReakce na článek Subcommandanta Marcose Vize Státu, ve kterém byl politik nahrazen manažerem

Vlastní filosofie

Text je převzat z 2. opraveného vydání, DharmaGaia, Praha 1999.


Text je převzat z 2. vydání, DharmaGaia, Praha 2007.


Text je převzat z 2. vydání, DharmaGaia, Praha 2007.


Text je převzat z 2. vydání, DharmaGaia, Praha 2007.


Text je převzat z 2. vydání, DharmaGaia, Praha 2007.


Nesubstanční ontologie znovu otevírá možnost racionální theistické pozice, přičemž reformuluje pojímání Boha. Text z roku 1981.
Text je převzat z 2. vydání, DharmaGaia, Praha 2007.


Gottschalk, Kratés, Jao Li, Doslov. Brno 1991, s. 85-88, s. 93-96 - kráceno.

Dějiny filosofie

Text je převzat z 3. doplněného vydání, DharmaGaia, Praha 2006.


Portrét nejvýznamnějšího buddhistického filosofa. Poznámky k dějinám filosofie - Indická filosofie


Portrét zakladatele novověké evropské filosofie. Poznámky k dějinám filosofie (6. sv.).